Bergnebb (Ctenolabrus rupestris)

Ctenolabrus rupestris - bergnebb

Bergnebb er den miste av leppefiskene i Norge. I likhet med sine slektninger har den en markant og piggete ryggfinne som strekker seg over det meste av fiskens rygg. Buken er lys, mens fargen ellers går i variasjoner av oransje, brunt, grønt og rødt. En mørk flekk på øvre del av sporen (halen) er et godt kjennetegn for arten. Normal størrelse på voksen bergnebb er 10-12 cm, men den kan bli opp til 20 cm. lang.

Med sine utstikkende og følsomme lepper, er bergnebb en spesialist til å plukke parasitter fra andre fisker; deriblant laks. Fisken brukes derfor av oppdrettere for å rense laksen for lakselus. Om vinteren er fisken lite aktiv, og den ligger da helst skjult og lever i en form for dvale. Den er en meget kystnær fisk og blir stadig sterkere beskattet for sin nytteverdi i oppdrettsnæringen. Den fanges både i ruser og teiner. Selv om dette er den vanligste leppefisken, er både forskere og næringen spent på hvilken påvirkning den økte beskatningen vil få.

Bergnebb hode

Bergnebb har tettest utbredelse sør for Stad. Norskekysten videre nordover mot Troms danner en ytterkant av artens nordligste utbredelse. Videre sørover forekommer bergnebb langs kysten av Vest-Europa og østover i Middelhavet og Svartehavet. Foto: M.Tangen

About