Mulle (Mullus surmuletus)

Rød mulle er en art som er blitt jevnlig observert i norske farvann (Nordsjøen). I den sørvestlige delen av landet rapporteres det nesten årlig om fangst og observasjoner av mulle. Arten har normalt sin livssyklus i varmere farvann i Middelhavet, øst til Svartehavet og på vestkysten av Sør-Europa og Nord-Afrika.

Mullen endrer farge om natten, og den skjellbelagte kroppen med de langsgående stripene får en mer flekkete karakter. I norsk målestokk er mulle en liten fisk. Det er gjerne voksne og store individer som blir tatt i Norge, og muller på over 30 cm. er betraktelig større enn dem man kan forvente å finne på en restaurant langs Middelhavet. Dermed er det også slått fast at mulle er en meget god matfisk som det også pågår et målrettet fiske på lengre sør i Europa. Den serveres gjerne hel – stekt i ovn eller på panne.

Foruten den røde fargen (som har gitt den det engelske navnet «red mullet») og stripene, er den utstyrt med to lyse skjeggtråder. Foto: M.Tangen

About

3 thoughts on “Mulle (Mullus surmuletus)

  1. tok en mulle på 22cm i hardangerfjorden på 5 m dyp. fisket etter makrell.
    Ny art for meg.

Comments are closed.