Stripet Pelamide (Sarda Sarda)

Stripet Pelamide er en varmekjær art som lever i tropiske og tempererte havområder. Den er kystnær og finnes fra vestkysten av Sør-Afrika og helt nord til vestkysten av Europa og øst til Middelhavet og Svartehavet. Den er sjelden nord for Den Engelske Kanal, men i 2010 ble det tatt flere hundre stripet pelamide langs Norskekysten og i Kattegatt. På andre siden av Atlanterhavet har den en tilsvarende utbredelse langs kysten av kontinentet.

Den ligner en tunfisk, og forvaltes da også sammen med tunfiskarter. Samtidig minner den om en stor makrell, og tilhører samme familie; scombridae. Den fremre og bakre ryggfinnen er nesten sammenvokst og den har en rekke små finner på over- og undersiden av bakkroppen. Den er lett gjenkjennelig på de mørke stripene som går på skrått over ryggen.

Stripet pelamide opptrer i stimer og vokser raskt. Som fullvoksen kan den bli omlag 90 cm. lang og omlag 6 kg. Studier av vekst og alder tyder på at den ikke blir mer enn fem år gammel. Den er i konstant bevegelse hele livet, og den vandrer over store avstander. Gytefelt er funnet i Middelhavet, men den har en meget flyktig og sporadisk adferd som vanskeliggjør kartlegging av et fast vandringsmønster. Noe systematisk og målrettet fiske er derfor vanskelig, men den tas som bifangst i en rekke fiskerier i mange land.

I Europa er den mer kjent under betegnelsen Atlantic Boniot, og kjøttet er meget velsmakende. For sportsfiskere er den en populær motstander. Foto: Ø.Tangen

About