Månefisk (mola mola)

Månefisk er en meget sjelden gjest i norske farvann, men det hender at den feilvurderer og følger varme strømmer litt lengre nordover enn den har godt av. Den spesielle formen har også gitt den tilnavnet «klumpfisk».

Selv om mange eksemplarer gjerne har et fargespekter som går i brunt og grått, finnes det varianter med vakre sjatteringer. Månefisken som er avbildet på denne siden er en ungfisk tatt i Rogaland i 2010. Denne var bare 9,1 kg. mens månefisk kan oppnå en vekt på over 2 tonn og bli over tre meter lang. Regner man med den forhøyede ryggfinnen og den lange gattfinnen, kan fisken bli høyere enn sin egen lengde. Med sin betydelige maksimumsvekt er månefisken verdens største beinfisk, og som voksen har den få naturlige fiender. Man finner den i alle verdenshav, men da i tempererte og tropiske soner.

Månefisk tilbringer det meste av livet på dypt vann og beiter i hovedsak på maneter. Den vokser fort de første leveårene, og det går med store mengder maneter som i utgangspunktet er næringsfattig kost. Dens pelagiske livsstil rekker helt ned til 600 meters dyp. Den kan også observeres i overflatestilling med breisida til sola, og man tror da at den samler varme før den dykker. Månefisk unngår havområder med temperaturer under 10 varmegrader, og selv lengre opphold i temperaturer under 12 grader kan bli fatale. Dette forsegler dermed skjebnen til månefisk som uheldigvis følger Golfstrømmen til norske farvann i sommervarmen. Foto: Dag Andre Gunvaldsen.

About

Categories: Månefisk Stikkord: , , , ,