Stor Perlemorfisk

Stor perlemorfisk (Argyropelecus olfersii) er en meget vakker – men liten – fisk. Den ligner nesten på en sølvmynt med en vakker perlerad som omgir nedre del av fiskens sider. De store øynene vitne om et liv på dypt vann med lite lys.

Stor perlemorfisk tilbringer det meste av dagen på dypt vann, helt ned til 800 meters dyp. Om nettene foretar den vertikale vandringer opp til 100 meter. Den beiter på små krepsdyr og yngel. Ettersom den sjelden blir mer enn 10 cm. lang, er den ingen fisk man får på kroken, og de fleste eksemplarer blir tatt i trål – gjerne pelagisk trål. Stor perlemorfisk finner vi både i den nordlige og sydlige delen av Atlanterhavet, samt i den sørlige delen av Stillehavet.

Foto: fiskeslag.com

About