Piggvar (Psetta maxima)

Piggvar - Psetta maxima

Piggvar (Psetta maxima, og på engelsk: Turbot) er en av de mest edle fiskeslagene man kan hale opp fra havet. Den høyt verdsatte flatfisken er lett gjenkjennelig med sitt flekkete mønster i grå- og bruntoner, og oversiden er preget av små beinknuter som enkelt skiller piggvaren fra slettvar. Piggvaren er således meget godt kamuflert for et liv på blandet sandbunn.

Piggvar (Psetta maxima) er en flyndrefisk i var-familien, og den finnes på sandbunn langs det meste av norskekysten. Om sommeren går den gjerne grunt. På 15-25 meters dyp kan man lett støte på store individer, selv om piggvaren ikke er den vanligste flatfisken å hale opp i båten. Ellers kan man få den på meget grunt vann og ned til ca. 80 meters dyp. Merkeforsøk har vist at den er meget stasjonær.

Maksimumsvekten på piggvar oppgis å være omlag 25 kg., og fisken kan da ha en lengde på 1 meter. Fisken på øverste bilde veide omlag 7 kg, mens den nederste hadde en vekt på omlag 3 kg. Piggvar på over 10 kg. er imidlertid uvanlig.

De avbildede piggvarene ble tatt på henholdsvis line, miniliner og trollgarn; begge på ca. 20 meters dyp. Legg merke til at formen på piggvaren er nesten rund, når man ser bort fra finnene.

About

One thought on “Piggvar (Psetta maxima)

Comments are closed.