Sjøørret (Salmo trutta)

Ørret finnes i mange miljøer. Dette har gitt den mange navn, men fjellørret, bekkørret, sjøørret og innsjøørret; sorterer alle under…

Håbrann (Lamna Nasus)

Håbrann er en vakker og klassisk utseende hai som kan bli opptil 3,5 meter lang og veie over 200 kg….

Makrellstørje (Thunnus thynnus)

Makrellstørje omtales i Norge gjerne bare som størje eller tunfisk. Dette er en av kjempene blant fiskene, og den kan…

Tiskjegg (Leptagonus decagonus)

  Tiskjegg tilhører panserulkefamilien og har en smal kropp med et forholdsvis lite hode. Den mangler de fire dominerende tornene…

Laks (Salmo salar)

  Laks kjennetegnes gjennom ved det spisse hodet, glinsende skjell på kroppen og en stor hale. Mørke prikker eller flekker…

Lange (Molva molva)

Lange er en torskefisk, og den har fått sitt navn ut fra sitt karakteristiske utseende. Den langstrakte fisken har en…

Lysing (Merluccius merluccius)

  Lysing tilhører Lysingfamilien selv om den tidligere var regnet som en torskefisk. I motsetning til disse har lysing kun…

Next Page